Velkommen

Psykolog Svein Ingve Wik

Jeg tilbyr terapi og rådgivning til enkeltpersoner, par, familier og pårørende via video, telefon eller fysisk oppmøte, Nakkerudalleen 59, 3533 Tyristrand.

Jeg tilbyr også veiledning til psykologer og annet helsepersonell.

Du kan forvente en engasjert og løsningsorientert psykolog som sammen med deg genuint ønsker å utforske hva målene dine er og hjelpe deg med å nå dem. Spesielt med fokus på sammenhenger for hvorfor du er der du er i livet, opprettholdene faktorer og endringer som må til for å nå målene dine.

Les mer om behandlingsmetode og erfaringer her.

Gjennom 10 år som psykolog har jeg opparbeidet solid erfaring med å behandle en rekke ulike psykiske plager og vansker. Jeg har spesielt mye erfaring og kunnskap om forståelse og behandling av spiseforstyrrelser, rus og avhengighet.

Jeg har tidligere jobbet ved Familievernkontor og i kommune. For tiden jobber jeg på et DPS i tillegg til privat praksis.

Jeg er autorisert psykolog, konstituert psykologspesialist i rus og avhengighet og medlem av Norsk Psykologforening.