Terapi

Samarbeid

Aktivt samarbeid er sentralt for å oppnå god behandling og er noe jeg har sterkt fokus på. Fra min side betyr det at jeg gjør mitt ytterste for å være respektfull, empatisk, varm og ekte. Jeg er en engasjert person og opplever det som positivt i møte med andre mennesker. Samtidig har jeg ansvar for å holde meg faglig oppdatert og prioriterer derfor tid på det.

For deg som klient er jeg svært opptatt av at du virkelig opplever meg med overnevnte personlige egenskaper og faglig tyngde. Det er viktig at du også er aktiv som en sentral bidragsyter i din behandling. Jeg vil anbefale deg å sette deg inn i noen viktige prinsipper for et godt samarbeid, les her.

Er terapi noe for deg?

Hvordan du har det i det daglige er et sentralt spørsmål for å avgjøre om det vil kunne være hensiktsmessig å gå i terapi. Du trenger derfor ikke være syk for å gå i terapi. Det avgjørende er om du opplever noe er vanskelig, f.eks. at livet har tatt en uønsket vendig eller stoppet opp. Det kan være at du strever med vanskelige følelser av ulike slag. Behovet kan være utløst av en type krise eller at du over tid har strevd med livet ditt.  Ta gjerne kontakt for uforpliktende vurdering.

Er det nederlag å gå i terapi?

Det er absolutt ikke et nederlag å gå i terapi. Tvert om, det å ta et aktivt valg for å skape endring i eget liv ansees heller som en styrke. Det kan være et viktig første skritt for deg.

Offentlig tilbud

Flere lidelser innen psykisk helse og rus vil kunne gi rett til behandling innen det offentlige helsevesenet, bl.a. hos distriktspsykiatriske senter (DPS) og privatpraktiserende psykolog med driftsavtale. Hvis du vet du har en slik lidelse eller mistenker det anbefales du å ta dette opp med din fastlege så vedkommende kan vurdere om det er aktuelt å henvise.

Alle kommuner har tilbud innen psykisk helse og rus, alt fra lavterskel til tilbud en må søke om. Jeg anbefaler deg til å lese om dette på din kommunes hjemmeside eller ringe det lokale servicekontoret.

Offentlige Familievernkontor har gratis tilbud til par med barn. De har en rekke tilbud til foreldre, barn og familier. Mer info hos Bufdir.