Video/Telefon

Snakk med meg der du er

Video- og telefonkonsultasjon er sentralt innen eHelse, et viktig satningsområdet for helsetjenester.

Det blir stadig mer vanlig og populært å bruke video eller telefon. Det er både positive og negative sider ved løsningen. En kan ikke se bort ifra at en kan miste noe av det autentiske ved fysisk møte. Forskning viser likevel at denne måten i mange tilfeller er et fullgodt alternativ til fysisk møte. Det kan også bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med psykolog og gjøre det lettere å prate om et vanskelig tema fordi det kan kjennes tryggere å gjøre dette i egen bolig eller annet egnet sted.

For videokonsultasjon er alt du trenger er en smarttelefon, nettbrett eller PC med webkamera. Tjenesten er kryptert. Det blir ikke gjort opptak. Du vil motta e-post med praktisk informasjon.

I forbindelse med koronapandemien har eHelse laget en guide for videokonsultasjon for deg som klient. Du finner den her.

For mer informasjon kan eHelse.no anbefales.