Behandling

Hvordan forstå og få til endring

Jeg har utarbeidet brosjyren under for å gi mer innsikt i prosessen med å forstå og få til endring. Et sentralt element er Trippelsporet.

Endring.pdf

Kognitiv terapi - en dokumentert behandlingsmetode

Kognitiv terapi er en samtaleterapiform som fokuserer på det gjensidige forholdet mellom tanker, følelser, atferd og kroppslige fornemmelser.

En viktig del av kognitiv terapi er at klienten lærer å gjenkjenne sine negative tanker og reaksjonsmønstre, åpne opp for nye muligheter og dermed kan stå mer fritt i å velge mer hensiktsmessige løsninger i det som kjennes fastlåst.

Kognitiv terapi krever dedikasjon og oppgavefokus for klienten mellom timene.

Behandlingen er målrettet hvor det fra start er fokus på behandlingsplan med regelmessige evalueringer av planen gjennom forløpet.

Kognitiv terapi er den behandlingsmetoden innenfor psykologi som er forsket mest på. Det finnes solid evidens for at den er effektiv i behandlingen av en rekke psykiske plager og vansker.

Jeg har erfaring med å bruke kognitiv terapi for bl.a. angst, depresjon, rus- og spillavhengighet, spiseforstyrrelse, søvn, sinne, kroniske smerter, seksualitet, traumer, PTSD, selvskading og relasjon- og personlighetsproblematikk. I tillegg har jeg erfaring med parterapi, familie- og pårørendearbeid. Barns situasjon er alltid viktig for meg.

For å lese mer om kognitiv terapi kan kognitiv.no anbefales.

For mer informasjon om hva det innebærer å gå i terapi og om det er noe for deg, les her.

Individual-, par- og pårørendeterapi

Individualterapi er den tradisjonelle terapiformen hvor du som klient har regelmessige timer. Ofte er det time en gang i uken eller hver 14. dag. Sjeldnere frekvens enn det fungerer som regel kun for lette lidelser. Jo hyppigere, jo raskere får man resultater.

Parterapi kan være aktuelt i ulike situasjoner, gjerne for å forebygge eller løse opp i fastlåst situasjon. Det kan være aktuelt med individuelle timer i et parterapiforløp.

Pårørendeterapi retter fokus mot mennesker rundt personen med psykiske vansker. Ofte er en pårørende ikke selv klar over hvor berørt en kan bli. Pårørende kan ha egne behov for støtte og hjelp til å mestre sin livssituasjon. Samtidig er de ofte er viktig ressurs for klienten. Mer info her.

Det er vanskelig å svare på hvor mange timer som er nødvendig da det avhenger av flere faktorer. Generelt vil et forløp vanligvis innebære mellom 5 - 20 timer.

Jeg har bred erfaring med de overnevnte formene for terapi.

Taushetsplikt

Helsepersonell er underlagt streng taushetsplikt, regulert i Lov om helsepersonell. Dette er et viktig prinspipp av flere grunner. For deg som klient fordi det kan bidra til at det oppleves trygt å dele sine innerste tanker og følelser. Hvis du ønsker at andre skal få innsyn i din behandling, f.eks. fastlege eller pårørende er det selvsagt opp til deg å bestemme. Det kan også være aktuelt hvis det er ønskelig fra din side å samarbeide med andre aktører.


Journal

Helsepersonell som yter helsetjenester er forpliktet til å føre journal, regulert i Lov om helsepersonell. Det er krav om elektronisk journal. Klient har full innsynsrett i egen journal og kan når som helst be om en kopi av den.