Linker

Nyttige linker

Ved akutte livstruende tilstander – ring medisinsk nødtelefon 113.

Norsk Psykologforening og Psykisk Helse har oversikt over hjelpetelefoner, nettsteder og andre tjenester.

I tillegg til din kommunes hjemmeside kan Hjelp til hjelp være til hjelp for å finne lokale tilbud.

Selvhjelp.no kan også anbefales.