Linker

Nyttige linker

Ved akutte livstruende tilstander – ring medisinsk nødtelefon 113.

Norsk Psykologforening, Psykisk Helse og Hjelpesiden har oversikt over hjelpetelefoner, nettsteder og andre tjenester.

På din kommunes hjemmeside kan du finne lokale tilbud.

Selvhjelp.no kan også anbefales.